گران‌ترین خرید تاریخ آرسنال قطعی شد؟

درخشش فصل گذشته نیکلاس په په و به ثمر رساندن 23 گل برای لیل باعث شد بسیاری از تیم های بزرگ اروپا برای خرید وی اقدام کنند اما اخبار حاکی از آن است انتقال وی به آرسنال در شرف نهایی شدن است.

طبق ادعای نشریه اسکای اسپورتس، این مهاجم 24 ساله این هفته در تست های پزشکی آرسنال شرکت کرده و قراردادی 5 ساله با توپچی ها منعقد خواهد کرد.

به نظر می رسد قرار است آرسنال برای خرید نیکلاس په په به لیل 72 میلیون پوند پرداخت کند که اگر این رقم صحت داشته باشد، او بالاتر از پیر آمریک اوبامیانگ 55 میلیون پوندی تبدیل به گرانقیمت خرید تاریخ باشگاه آرسنال خواهد شد.

پیش از آرسنال تیم هایی چون بایرن مونیخ، اینتر و ناپولی نیز برای خرید نیکلاس په په اقدام کرده بودند و حتی به نظر می رسد انتقال این مهاجم 24 ساله به ناپولی قطعی باشد اما آرسنال موفق شد در آخرین لحظات نظر وی را تغییر دهد. بعد از گابریل مارتینلی، ویلیام سالیبا و دنی سبایوس، احتمالا نیکلاس په په چهارمین خرید تابستانی توپچی ها خواهد بود.

منبع : ورزش3